Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố giá mua điện năng lượng mặt trời cho các công trình được thực hiện

Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-da-cong-bo-gia-mua-dien-nang-luong-mat-troi-cho-cac-cong-trinh-duoc-thuc-hien.jpg

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố giá mua điện năng lượng mặt trời cho các công trình được thực hiện vào trước ngày 31/12/2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố giá mua điện năng lượng mặt trời cho các công trình được thực hiện vào trước ngày 31/12/2020

Both comments and trackbacks are currently closed.