Về chúng tôi
Vrsolar

VrSolar là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Điện mặt trời dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp liên quan đến Điện mặt trời bao gồm: Khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành và bảo trì cũng như các giải pháp tài chính cho khách hàng.

Tầm nhìn

Vrsolar cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo tiên tiến cho khách hàng cá nhân và tổ chức thương mại với mục tiêu tối ưu hóa chi phí năng lượng và góp phần cải thiện môi trường.

Sứ mệnh

Vrsolar cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo tiên tiến cho khách hàng cá nhân và tổ chức thương mại với mục tiêu tối ưu hóa chi phí năng lượng và góp phần cải thiện môi trường.

Giá trị cốt lõi

Vrsolar cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo tiên tiến cho khách hàng cá nhân và tổ chức thương mại với mục tiêu tối ưu hóa chi phí năng lượng và góp phần cải thiện môi trường.

Sơ đồ tổ chức

Total personnel 55

Sales and Marketing 15

Engineers 25

Admin & others 10

Dự án tiêu biểu

Đối tác chiến lược