Tối ưu vận hành, chủ động sản xuất điện năng cho doanh nghiệp
01
Thiết kế hệ thống bằng phần mềm Helioscope
02
Khảo sát bằng thiết bị chuyên dụng và flycam
03
Lập bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế và bản vẽ thi công
Phương án lắp đặt
Lắp đặt trên mái tôn
Lắp đặt trên mái ngói
Lắp đặt trên mái bằng
Kẹp tôn Klip Lok
Optimizer
Hệ thống lưu trữ
Phần mềm giám sát
Lựa chọn thiết bị

Pin năng lượng nằm trong danh sách các nhà sản xuất hàng đầu – Tier 1 của Bloomberg.

Inverter thương hiệu hàng đầu thế giới, được hỗ trợ từ nhà phân phối chính hãng.

Thiết bị đáp ứng đây đủ các tiêu chuẩn an toàn IEC, EN, EMC, ISO…