Việc ứng dụng hệ thống điện nang wluongwj mặt trời một cách đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. VRSolar(Điện Xanh 365) đã áp dụng hình thức lắp đặt liền kề để tạo thành mái hiên có thể che nắng, che mưa cho gia chủ.

  • Chủ đầu tư: Anh Bằng
  • Địa điểm: Quận Thủ Đức, TP HCM
  • Công suất: 24.84 kWh 
  • Tiết kiệm khoảng 8.942.000 VNĐ – 9.561.000 VNĐ
  • Thiết bị: 72 tấm pin Poly Qcells (Hiệu suất chuyển đổi 17.3%, thương hiệu Hàn Quốc)
  • Inverter hòa lưới: SMA 25 kWp (Thương hiệu Đức)
  • Ngày bắt đầu: 11/06/2018
  • Ngày hoàn thành: 13/06/2018

Hình ảnh thi công lắp đặt dự án:

Thi công cho nhà anh Bằng, Thủ Đức 24.84 kWp 1 Thi công cho nhà anh Bằng, Thủ Đức 24.84 kWp 2 Thi công cho nhà anh Bằng, Thủ Đức 24.84 kWp 3 Thi công cho nhà anh Bằng, Thủ Đức 24.84 kWp 4

Việc ứng dụng hệ thống điện nang wluongwj mặt trời một cách đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi. VRSolar(Điện Xanh 365) đã áp dụng hình thức lắp đặt liền kề để tạo thành mái hiên có thể che nắng, che mưa cho gia chủ. Chủ