Địa điểm: Lô 24-30, đường số 01, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP HCM
Công suất: 1.178 kWp + 1.246 kWp
Thời gian thực hiện dự án: 07/2020 – 09/2020

Hình ảnh dự án:

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 1

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 2

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 3

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 4

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 5

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 6

DỰ ÁN KHO LẠNH Á CHÂU 7

 

Địa điểm: Lô 24-30, đường số 01, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP HCM Công suất: 1.178 kWp + 1.246 kWp Thời gian thực hiện dự án: 07/2020 – 09/2020 Hình ảnh dự án: