Công suất: 277 kWp
Địa chỉ: 68 khu phố 5, đường TTN 08, phường Tân Thời Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Hình ảnh dự án:

Công suất: 277 kWp Địa chỉ: 68 khu phố 5, đường TTN 08, phường Tân Thời Nhất, Quận 12, Tp. HCM Hình ảnh dự án: