Công suất: 277 kWp
Địa chỉ: 68 khu phố 5, đường TTN 08, phường Tân Thời Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Hình ảnh dự án:

Dự án ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VIỆT ĐỨC 1

Dự án ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VIỆT ĐỨC 2

Dự án ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI VIỆT ĐỨC 3

Công suất: 277 kWp Địa chỉ: 68 khu phố 5, đường TTN 08, phường Tân Thời Nhất, Quận 12, Tp. HCM Hình ảnh dự án: