Địa điểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Công suất: 1364 kWp
Thời gian thực hiện dự án: 06/2020 – 08/2020

Hình ảnh dự án:

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 1

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 2

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 3

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 4

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 5

DỰ ÁN VIỆT HOA (HỒNG THUẬN PHÁT) 6

 

Địa điểm: Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Công suất: 1364 kWp Thời gian thực hiện dự án: 06/2020 – 08/2020 Hình ảnh dự án: