Công suất: 3MW
Địa chỉ: Nhà máy Sản Xuất Thép SENDO, Khu công nghiệp Phú Mỹ
1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.

Công suất: 3MW Địa chỉ: Nhà máy Sản Xuất Thép SENDO, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam.