Địa điểm: Lô 1H3, Đường CN7, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Công suất: 4190 kWp
Thời gian thực hiện dự án: 09/2020 – 11/2020

Hình ảnh dự án:

Địa điểm: Lô 1H3, Đường CN7, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Công suất: 4190 kWp Thời gian thực hiện dự án: 09/2020 – 11/2020 Hình ảnh dự án: