DỰ ÁN CTY CP SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH BÌNH DƯƠNG

Địa điểm:Lô 1H3, Đường CN7, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Công suất: 4190 kWp
Thời gian thực hiện dự án: 09/2020 – 11/2020

  DỰ ÁN CTY CP SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH BÌNH DƯƠNG Địa điểm:Lô 1H3, Đường CN7, KCN Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam Công suất: 4190 kWp Thời gian thực hiện dự án: 09/2020 – 11/2020