Địa điểm: Đường D1,D2 KCN X. Thạnh Lộc, H. T., Thạnh Lộc, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Công suất: 2500 kWp
Thời gian thực hiện dự án: 10/2020 – 12/2020

Hình ảnh dự án:

Địa điểm: Đường D1,D2 KCN X. Thạnh Lộc, H. T., Thạnh Lộc, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Công suất: 2500 kWp Thời gian thực hiện dự án: 10/2020 – 12/2020 Hình ảnh dự án: